اولین بیانیه کمپین بین المللی شکستن سکوت در برابر سرکوب دراویش در ایران

حصر آقای دکتر تابنده مورد انزجار است.


۲۸ روز از سرکوب بی رحمانه دراویش و حصر خانگی آقای دکترنورعلی تابنده قطب سلسله درویشی سلطانعلیشاهی می گذرد و لحظه به لحظه حلقه محاصره برعلیه دراویش تنگ و تنگ تر می شود، مجالس ‌و حسینیه های مورد استفاده دراویش برای عبادت را در سراسر کشور تعطیل کرده اند و روابط جناب دکتر تابنده را با دراویش کاملا قطع کرده اند، انتشارات حقیقت و انجمن خیریه مددکاری رضا را پلمپ نموده اند اعمال فاشیستی وسرکوبگرانه ای که نشانگر تصمیم سردمداران امنیتی اطلاعات سپاه ءبسیج نظام بر برچیدن مکتب درویشی در سراسر کشور است.


در این میان انتشار بیانیه هایی که با خط مشی آقای دکتر تابنده منافات آشکار دارد و در هاله ای از ابهام و تردید قرار گرفته است، اسباب نگرانی قاطبه دراویش ایران و علاقه مندان به ارزشهای انسانی و جوانمردی را فراهم کرده است. 


انتظار قاطبه ایرانیان آزاده آن است که اولا؛ در آستانه تحویل سال پیام صوتی و تصویری شخص آقای دکتر نورعلی تابنده را از دهان و زبان ایشان استماع و مشاهده کنند.


ثانیا؛ هر بیانیه ای که از طرف ایشان شرف صدور می یابد، در جمع ارادتمندان و با حضور خود ایشان توسط یکی از نمایندگان تعیین شده توسط جناب دکتر تابنده قرائت گردد تا رضایت خاطر ایشان در مورد صدور آن بیانیه و اعلامیه توسط عموم ارادتمندان و افکار عمومی در داخل و خارج از کشور احراز گردد.


در صورت عدم تامین مطالبات فوق، زنجیره ای از تظاهراتهای اعتراضی در شهرهای مختلف ایران و جهان برپا خواهد شد.


نخستین حلقه از این اعتراضات توسط آزادیخواهان در میدان ترافالگار لندن، در برابر کانون فعالیتهای ناصر مکارم شیرازی و مرکز به اصطلاح اسلامی وابسته به نظام ولایت فقیه در لندن بر پا خواهد شد.


کمپین بین المللی شکستن سکوت در برابر سرکوب دراویش در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر