پیر دیر مغان

بر آتش از او فسون بخوانیم
 زو آتش تیزاب سیماست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر