تقابل ناشیانه و عاجزانه با افشاگریهای بی امان فقط ظرف بیست دقیقه؟!

بیچاره فلک زده “مهدی منقلی” خیلی دست و پا میزند تا پشت صورتکهای بیهویت خودش را مخفی کند، اما بیشتر دست خودش را رو میکند و آبروریزی برای خودش و همپالکیهایش به بار می آورد!

تقابل ناشیانه و عاجزانه با افشاگریهای بی امان فقط ظرف بیست دقیقه؟!

فقط بیست دقیقه پس از افشاگری ازچهرهء واقعی عامل نفوذی دشمن در قرارگاه موسوم به “عمار”!!، مهدی طائب – معروف به مهدی منقلی رئیس فرقه منقلیه- ، با انتشار یک صورتک بیهویت، دست و پای مذبوحانه ای زد تا خودش را از دید رصد کننده ها بپوشاند؟! غافل از آن که :

“و عَلیَ الأعرَافِ رِجالٌ”


محفل تکفیری – داعشی فرقه منقلیه در کانال تلگرامی موسوم به فرقه نیوز در ساعت پنج و سه دقیقه بعدازظهر به وقت قم / مشهد نوشت:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر