شکنجه مادر و پسری از دراویش گنابادی جهت گرفتن اعترافات اجباری

کیانوش عباس زاده و مادرش تحت شکنجه و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری قرار دارند.

بنا بر گزارشات رسیده کیانوش عباس‌زاده از دراویش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بود ٬مجدداً به اداره آگاهی شاپور منتقل شد.

همچنین طی روزهای گذشته مأمورین امنیتی اطلاعات سپاه، خانم دکتر نازیلا نوری؛ مادر کیانوش عباس‌زاده که به همراه چند تن دیگر از بانوان درویش در زندان قرچک نگهداری می‌شوند را تحت فشار و شکنجه روحی قرار داده که علیه فرزندش دست به اعترافهای ساختگی بزند. 

آنها همچنین خانم نازیلا نوری را تهدید کردند که احکام سنگینی در انتظار هردوی آنها می باشد.

و می خواهند از این اهرم فشار در راستای اعتراف‌های ساختگی علیه خود استفاده کنند.

شکنجه‌ی این مادر زندانی در حالی‌ست که خانواده‌ی کیانوش عباس‌زاده نزدیک به دو هفته است که هیچ اطلاعی از وضعیت نگهداری ایشان در اداره آگاهی شاپور و بند ۲۰۹ اوین ندارند و فقط طبق اطلاعات رسیده این جوان ۲۱ساله روزها و ساعت‌ها در اداره دهم آگاهی شاپور تحت بازجویی و شکنجه برای اعترافات ساختگی قرار گرفته و جان ‌او در خطر است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر