هشدار و اعلان خطر فوری !


انتشار عکسهای جعلی فتوشاپی از آقای”درویش محمد ثلاث” در سایتهای ضد تصوف، ثابت میکند که دشمنان سلسله نمت اللهیه سلطانعلیشاهی طرح های شیطانی شومی برای برچیدن اساس مکتب تصوف و عرفان اسلامی از ایران در دست اجراء دارند !

با انتشار عکسهای جعلی فتوشاپی از درویش محمدثلاث با چفیه عربی، مشخص میشود که افسران جنگ نرم سپاه پاسداران درصددند تا عرفان و تصوف و مکتب فقر و درویشی و سلسله سلطانعلیشاهی گنابادی را به کشورهای بیگانه و اجانب منتسب نمایند و از اساس این طریقت کهن اسلامی را مورد تهدید قرار دهند !


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر