محمد راجی درویش به شهادت رسیده‌ی گنابادی در جنگ با ارتش صدام زنده مانده بود

محمد راجی درویش به شهادت رسیده‌ی گنابادی در جنگ با ارتش صدام زنده ماند و برای کشور و مردم‌اش افتخار آفرید اما در بازداشتگاه کشور خود زیر شکنجه به شهادت رسید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر