همبستگي و دلبستگي فقراهمبستگی و دلبستگی فقرا با هم مسئله ای است که اساس مهر و محبت فقری ؛ و حتما باید رعایت بشود.
یکی از فوایدی هم که در مجلس فقرا هست و توصیه شده است که در مجالس شب دوشنبه و شب جمعه شرکت کنید گذشته از توصیه های رسمی که در قرآن هم هست فایده ای که دارد خودِ دیدن ، انس و علاقه را زیاد می کند.
این انس و علاقه اساس زندگی است. 
منتها جلوه این همبستگی باید بنحوی باشد ، که آنچه در ضمیر قلب شخص است آشکار باشد، بداند.
ممکن است دو نفر یه چند نفر با هم روابطی ظاهرا داشته باشند، جلسه ای هم بنشینند و صحبت هم بکنند ولی دلهایشان با هم یکی نیست ؛ اما فقرا نباید انجور باشند در ضمن اینکه ما با هم هستند، ولی واقعا دلهایشان هم با هم باشد.
البته به تدریج با تمرین و آمدن به مجالس و گوش دادن و پا روی هوای نفس گذاشتن ، مؤثر است آن انس و الفت را ایجاد می کند.
برای اینکه خود آدم هم از جنبه فقری به واسطه آهن ربایی است که در درون ما و قلب و دل ما گذاشته شده اینها همدیگر را جذب می کنند مگر گرد و خاکی روش باشه که آن باید تکونده بشه و پاک بشه.
البته در زندگی اجتماعی بشر چون بشر فطرتاً مدنی طبع است و فطرتاً با هم زندگی می کند باید در آنصورت جلوۀ همبستگی درشان هست یعنی همه می بینیم یه ملتی به اسم ملتی یا قبیله ای ، اینها با هم یک جور هستند، یک جور فکر می کنند، یک جور کار می کنند. 
اما در ضمن آن مجازاتی که خدای ناکرده به هر کدوم برسد آن انفرادی است.
جز در بعضی موارد خیلی کوتاه و بنابراین ما باید سعی کنیم که باهم باشیم ، با هم پاداش بگیریم با هم خدای نکرده مجازات شویم و هرچه دلبستگی و علاقه مان به همدیگر بیشتر و محکم تر باشد این مسئله روشنتر است.
مسلمانان صدر اسلام بیشتر به این جهت فاتح می شدند، پیروز می شدند که «کأنهم بنیان مرصوص» بودند ، تفسیر و تعبیری که خداوند می کند از این صفهایشان ، مثل اینکه اینها با هم چسبیده هستند ، مابینشان بهم متصل است.
ما هم باید به همینجور باشیم و هرچه در این قسمت بیشتر توجه کنیم قدرتمان و اهمیتمان، ایمان و اعتقادمان قویتر خواهد شد.
و به همین جهت هم هست که در هر زمانی دشمنان سعی دارند ، که بین حتی جزئی ترین اختلافی که بین دو نفر باشد آتش بیار معرکه بشوند که این را بزرگتر کنند. الحمدالله تاکنون فقرا توجه به این امر داشته اند و اصلا توجه به این امر از اساس درویشی است امیدوارم که خداوند در این راه همه ما را موفق بدارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر