مصاحبه طیبه راجی، دختر شهید سردار جانباز محمد راجی از دراویش مظلوم گنابادی

مصاحبه طیبه راجی، دختر شهید سردار جانباز محمد راجی از دراویش مظلوم گنابادی که زیر شکنجه دژخیمان در سیاهچالهای هارون الرشیدی به شهادت رسید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر