ادعای واهی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم برسمیت شناختن اسرائیل بعنوان یک کشور در گفتگو با حسین علیزاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر