آغاز دوره جدیدی از بحران در بدنه و راس سپاه پاسداران

وحید بهشتی در مصاحبه با کلمه: به شهادت رسیدن سردار جانباز محمد راجی به دست لباس شخصیهای بسیجی، آغاز دوره جدیدی از بحران در بدنه و راس سپاه پاسداران است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر