چرا سه جلسه دادگاه برگزار شده برای محاکمه آقای ثلاث باطل است؟!


چرا محاکمه آقای محمدثلاث باید از سرِ نو تجدید شود؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر