افشا توطئه های دشمنان ومعاندان مکتب تصوف وعرفان اسلامی

دکتر سید مصطفی آزمایش؛ افشاء توطئه های دشمنان ومعاندان مکتب تصوف وعرفان اسلامی برای ایجاد تفرقه در صفوف به هم پیوسته دراویش

دکتر سید مصطفی آزمایش نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، پس از سرکوب گسترده و عریان دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی، برنامه ای تصویری را به منظور «روشنگریهای لازم در قبال دروغ پردازیهای وقیحانه عناصر سرکوبگر بر علیه دراویش، و همچنین افشاء توطئه های دشمنان و معاندان مکتب تصوف و عرفان اسلامی به منظور ایجاد تفرقه و شکاف در صفوف به هم پیوسته دراویش گنابادی»، تهیه و برای انتشار در اختیار شبکه جهانی «دُرّ تی وی» قرار داده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر