مصاحبه وحید بهشتی با ایران اینترنشنال درارتباط با به شهادت رساندن یکی از دراویش گنابادی

دراویش مظلوم زیر وحشیانه ترین شکنجه های قرون وسطایی دزخیمان در زندانها قرار دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر