اخراج همراهان «دکتر تابنده» ازمنزل وی برای اجرایی کردن پروسه مرگ خاموشتصویر راننده اتوبوس خیابان پاسداران
دادگاه غیر قانونی «محمدثلاث»
اخراج همراهان«دکتر تابنده»ازمنزل وی برای اجرایی کردن پروسه مرگ خاموش 
منفعل نگاه داشتن دراویش

 در مصاحبه با وحید بهشتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر