«قاضی صلواتی» به دوتن از وکلای قانونی «محمد‌علی طاهری» اجازه حضور نداد


جلسه رسیدگی به اتهامات منتسب به «محمد‌علی طاهری» در حالی برگزار گردید که «قاضی صلواتی» به دوتن از وکلای قانونی اجازه حضور نداد، علیزاده نیز گفته بود که این کار خلاف قانون و جرم می باشد. 

قاضی صلواتی اولین و آخرین کسی نیست که در دستگاه قضایی می کوشد با ایفای نقشی سرسپرده، همچون نقش قاضی مرتضوی نام خود را بر زبانها جاری و پله های ترقی را به سرعت طی کند. اما آنچه از آنها باقی مانده نه نامی نیک بلکه لکه های ننگی است بر دستگاهی که باید گسترش دهنده عدالت باشد. آیا صلواتی اشتباه گذشتگان را تکرار می کند و یا با تاسی به قانون، عدالت را اجرا خواهد نمود؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر