شباهت ترفندهای اطلاعاتی-عملیاتی بکارگرفته شده در رخدادهای سال ۸۸ با حوادث گلستان هفتم


ماجرای گلستان هفتم ، را کمتر شهروندی است که این روزها در ایران و یا فضای مجازی نشنیده باشد. 

در این برنامه سعی داریم نحوه بکارگیری روشهای مشابه در نهادها وسیستمهای اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی علیه شهروندان و جامعه مدنی برای حذف بکار گرفته میشود را واکاوی کنیم. 

پیشتر لازم است توجه شما را به جزئیاتی از پرونده ترور سیدعلی موسوی حبیبی خواهرزاده میر حسین موسوی که ظهر روز عاشورا ۶ دی ۱۳۸۸ ، هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و قبل از انتقال به بیمارستان ابن سینا واقع در فلکه دوم صادقیه به شهادت رسید جلب کنیم.

 لازم بیادآوری است که این گزارش بار دیگر در سایت کلمه بتاریخ روز یکشنبه ۶ اسفندماه ۹۶ منتشر شده است که پرده از بسیاری از شگردهای مشابه بر می دارد.

 این گزارش روایت یکی از افسران تحقیق پرونده ترور سیدعلی موسوی حبیبی از روند تحقیقات است. در این گزارش توجه به چند نکته که بی شباهت با رخدادهای گلستان هفتم نیست؛ ضروری است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر