اشاره به دراویش در خطبه های نماز جمعه تهران


احمد خاتمی خطیب “جمعه شو” : جنایت‌کاران خیابان پاسداران مستحق اشد مجازات هستند. 
وی با بیان اینکه قاطعیت در اجرای قانون در رابطه با اغتشاشگران و جانیان آدم کش به عنوان سومین ارزش مورد توجه است، گفت: سخن همه مردم این است که جنایت‌کاران خیابان پاسداران مستحق اشد مجازات هستند.دستگاه قضایی انگیزه دارد و به سرعت کیفرخواست را فراهم کردند؛ تقاضای ما اینست که زیاد طول نکشد و جوری جانیان مجازات شوند که جانیان این چنینی دیگر در خواب هم این گونه قساوت، آدم کشی و وحشی گری را نبینند.

من یقین دارم بعد از صحبت من مثل خطبه قبل در این یک ماه که به شدت در فضای مجازی مرا نوازش کردند و فحاشی و اهانت کردند در این خطبه هم این کار را خواهند کرد ولی خاتمی منتظر الشهاده است.

خاتمی کوچکترین و کمترین شماست و دعا کنید در این صراط مستقیم همراه شما بماند و بیمی در خود راه ندهد چرا که افتخارش همراهی با شماست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر