اسم شرکت اسرائیلی"تیلور مد"از کارنامه جاسوس حمیدرضا حنفی در وبسایت وی پاک شد

ساعاتی پس از افشاگری گروه پژوهشی سایبری ضد فساددر ایران در مورد ارتباط بین گردانندگان فرقه نیوز و اسرائیل, اسم شرکت اسرائیلی"تیلور مد"از کارنامه جاسوس حمیدرضا حنفی در وبسایت وی پاک شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر