بیانیه های منسوب به دکتر نورعلی تابنده و تناقضات آشکار در این بیانیه ها

مصاحبه وحید بهشتی با«بی بی سی»در ارتباط با بیانیه های منسوب به دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش سلسله گنابادی و تناقضات آشکار در این بیانیه ها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر