ترفندهای رنگ باخته دستگاه تبلیغاتی سپاه پاسداران فرسوده و زنگ زده و ازکار افتاده است!

با این همه خیطی و بور شدن، باز هم از رو نمیروند و به همان رویه تاریخ مصرف گذشته دست تمسک و تولی دراز میکنند؟!!

از بیچارگی است که با انعکاس خیالات مالیخولیایشان در کادرِ عکسهای فتوشاپی، کار خودشان را معکوس و سرو ته میکنند؟!!

به گزارش مشرق، «سید پویان حسین پور» فعال فضای مجازی (؟؟!!)  با اشاره به پروژه کشته سازیدرآویش گنابادی و استفاده از عکس مرحوم نسیم حشمتی (همسر بنیامین بهادری) ، به عنوان کشتهدراویش گنابادی در توییتر نوشت: وقتی از کشته سازی دراویش صحبت می‌کنیم یعنی این!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر