شهادت سرخ محمد راجی یکی از دراویش گنابادی در زیر شکنجه های داعشیان تکفیری دیو سیرت

شهادت سرخ محمد راجی یکی از دراویش گنابادی در زیر شکنجه های داعشیان تکفیری دیو سیرت بر عموم آزادیخواهان و ظلم ستیزان مبارک باد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر