تکنیکهای مختلف برای کله پا کردن آخوندها

معرکه گیری عامل نفوذی موساد و سرکرده فرقه منقلیه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر