بایک حکم حکومتی مثل تحریم تنباکو باید سراغ «تلگرام» برویم!رئیس سازمان پدافندغیرعامل!: آیا نمی‌توان فتوا دادو تکلیف تلگرام رامشخص کرد؟

تسلط تلگرام بر ذهن مسلمانان حرام نیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر