با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم - همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم


با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم
همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر