شروع مجدد شرارتهای بسیجیهای موتور سوار در گلستان هفتم

شروع مجدد شرارتهای بسیجیهای موتور سوار در گلستان هفتم
گزارشهای تصویری نشان گر حضور مجدد نیروهای بسیجی به منطور تنش آفرینی در حوالی منزل دکتر نورعل تابنده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر