گلستان هفتم ؛ آرامش به منطقه بازگشت

درود بر جوانمردانی که با جان و دل در برابر ظلم اهریمن با چشمانی باز و آگاه ایستادند و هوشیارانه در اطراف گلستان مراقب هر گونه حرکتی هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر