حمله نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه به دراویش گنابادی


 حمله نیروهای امنیتی و  یگانهای  ویژه به دراویش گنابادی درگلستان هفتم پاسداران و دفاع دراویش از خود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر