از حالا به بعد آقایان با آرپیجی و تانک از مردم ایران پذیرایی خواهند کرد!

فرمانده پلیس : در برخورد با قائله خیابان پاسداران می توانستیم با آرپی جی حمله کنیم اما نخواستیم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر