دراویش خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه برادران و خواهرانشان هستند

 تا دیر نشده دراویش را آزاد کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر