روزنامه های حکومتی به شبه رسانه های ضد انقلاب تبدیل شدند

روزنامه«جوان»، «ایران»، «هفت صبح»و سایر روزنامه های حکومتی  به شبه رسانه های ضد انقلاب تبدیل شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر