حضور نیروهای امنیتی در مقابل زندان اوین و پراکنده کردن شاگردان محمدعلی طاهری

با پایان مهلت قانونی دو سال بازداشت موقت دکترطاهری، شاگردان او قصد برگزاری تجمعات و نجات او را دارند.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر