عبدالله رمضان‌زاده: دراویش را رها کنید.

عبدالله رمضان‌زاده: دراویش را رها کنید. گناه آنان این است که مثل شما فکر نمی‌کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر