محسنی اژه ای اعتراف میکند که دراویش بازدشات شده در سیاهچالها زیر شکنجه های سبعانه جان میبازند!

ویدئو ادامه خبر 
لباس شخصیهای خائن جوانان مردم را درخیابانها کشتند و دستگاه پروپاگاندایِ نظام ولایت فقیه این جنایت سیاه را با ناجوانمردی به درویشهای مظلوم و ستمدیده نسبت داد و حالا محسنی اژه ای اعتراف میکند که دراویش بازدشات شده در سیاهچالها زیر شکنجه های سبعانه جان میبازند!

دژخیم های بندهای امنیتی در شکنجه خانه های سپاه پاسداران و قوه قضائیه – دایر شده در سیاهچالهای اوین و قرچک و فشافویه- درصددند تا با اعمال شکنجه های قرون وسطایی دراویش مظلوم و صلحجو را وادار به اعتراف اجباری غیرواقعی به داشتن ارتباط با “اجانب” کنند!
بازجویان شیطان صفت، بر علیه اساس و بنیان درویشی در کار پرونده سازی هستند تا منویات اهریمنی امثال نوری همدانی ها و مکارم شیرازی ها و احمدعلم الهداها و هم کیشان خمینی زدایشان را برعلیه دراویش و درویشی محقق نمایند!
دژخیم غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، مرگ یکی از بازداشت‌شدگان خیابان پاسداران را تائید کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر