محل انتقال بازداشتی ها تخریب شد

خانه تیمی و جاسوسی جنایتکاران ضحاک ، جنب منزل جناب دکتر نورعلی تابنده 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر