حجت الخناس نوری همدانی که پیش از این مجالست با دراویش را اسباب انحراف از اسلام دانسته بود


از دید حجت الخناس همدانی مجالست با "اَبَر چپاولگران بیت المالِ مردم مستضعف " با اختلاس های سه هزار میلیاردی اشکال ندارد، اما با دراویش دارد!

حجت الخناس نوری همدانی که پیش از این مجالست با دراویش را اسباب انحراف از اسلام دانسته بود، پس از سرکوب اخیر دراویش توسط مزدورانش ادعا کرد که دراویش گنابادی مانند داعش میباشند!
این داعشیان مردم ستیز که در طول سه دهه، دراویش را زندانی، شکنجه و به شهادت رسانده و خانه ها و حسینیه های آنها را به آتش کشیده و با خاک یکسان کرده اند، با وقاحتی مثال زدنی «پس از آنکه پنج تن از نیروهای خود را در یک توطئه از پیش طراحی شده به منظور پاپوش درست کردن برای دراویش در حادثه اخیر خیابان پاسدارن از پا درآوردند»، به دراویش مظلوم « برچسب لایتچسبک داعشی » می زنند!

از آنجا که آقای میرزا حسینعلی نوری همدانی نشست و برخاست با صوفیه و دراویش را اسباب انحراف از اسلام دانسته، بر ما لازم آمد تا بدانیم رفت و آمد و نشست و برخاست با چه قماش از مردم، از نظر ایشان حرکت در بستر "اسلام غیر منحرف" میتواند به شمار رود!! به این دلیل به گزارش سایت رسمی " بانک ملی ایران"رجوع کردیم و متوجه شدیم که اشخاصی که آقای میرزا حسینعلی نوری همدانی با آنها نشست و برخاست دارند از "اَبَر چپاولگران بیت المالِ مردم مستضعف " میباشند که به علت اختلاس های سه هزار میلیارد دلاری به شهرت بین المللی رسیده اند. با دقت بیشتری متوجه شدیم که آقای میرزا حسینعلی همدانی نه فقط این قبیل اشخاص را در دفتر و دستگاه خود میپذیرند وبه انها مهربانی میکنند و با انها عکسهای یادگاری دونفره میگیرند، بلکه از "فعالیتهای مشعشانهء " امثال آقای خاوری ها به عنوان خدمت به نظام ولایی و اسلام ناب تشویق و تقدیر هم میکنند.اینجا بود که دریافتیم علت کراهت شدیدِ آقای میرزا حسینعلی نوری همدانی از صوفیه و درویشها چیست!! اینجا بود که معلوممان شد که ایشان به چه قبیل افرادی برچسب منحرف میزنند و چه قماش ادمهایی را خدمتگزار دین و نظام ولایی به شمار می آورند!
آقا میرزا حسینعلی نوری همدانی که با امثال محمودرضاخاوریها عنایت خاص ابراز میدارد ،بزرگان فرهنگ و تصوف و عرفان اسلامی مانند مولوی و عطار را دشمن اهل بیت خوانده ! و هفتاد و دو فرقه صوفیه را (بر اساس سرشماریهای خودشان) منحرف دانسته است!


مراتب قدردانی و ابراز رضایت آقامیرزاحسینعلی نوری همدانی از چپاولگر قرن محمودرضا خاوری خرا برگزاریهای متعددی منتشر نموده اند. از جمله سایت رسمی بانک ملی ایران و سایت متعلق به خبرگزاری فارس و... لینک این دوسایت را در زیر قرار میدهیم تا اقشار متدین از آقای میرزا نوری همدانی بیاموزند که چگونه از دین خودشان محافظت نمایند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر