در طول تاریخ ایران چنین ظلمی به خود ندیده
آن شب که درویشان مظلوم و بی گناه را به خاک و خون کشیدند،حتی به بانویی که باردار بود نیز رحم نکردند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر