مهمل بافیهای باورنکردنی قلم به مزدان اتاق خالی از فکر

مهمل بافیهای باورنکردنی قلم به مزدان اتاق خالی از فکر افسران آتش به اختیار قرارگاه پدافندی جنگ نرم اطلاعات سپاه پاسداران برعلیه اسلام ناب محمدی و عرفان و تصوف ِ طریقت نعمت اللهی گنابادی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر