نعمت ریاحی درویش ۶۷ساله بازداشتی،کشاورز شهرکردی است که قلبش باباتری کارمیکند!

نعمت ریاحی درویش ۶۷ساله بازداشتی،کشاورز شهرکردی است که قلبش باباتری کارمیکند!

او هم اکنون درچنگ داعشیانی است که چند تن از نیروهای نظامی رادر #گلستان_هفتم از پا درآوردند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر