هیچ درویشی پشتش خالی نیست، مردم پشت دراویش هستند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر