اوضاع در گلستان هفتم پاسداران ملتهب است


 فعلا راه‌های تردد بازشده، ولی نیروها سرکوبگر در خیابانهای اطراف حضور دارند و اوضاع در گلستان هفتم پاسداران ملتهب است

با متفرق شدن نیروهای امنیتی از منطقه گلستان هفتم ، راه‌های تردد باز شده است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر