دراویش از تمامی نقاط ایران در حال حرکت به سوی تهران هستند

فیلم دیگری از حمله یگانهای ویژه به دراویش و دفاع جانانه دراویش گنابادی و نابود کردن موتورهای یگانهای ویژه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر