بی خبری مطلق از بهنام نظام آبادی

بهنام نظام آبادی از دراویش بازداشتی است که تاکنون هیچ گونه تماس نداشته و از مکان نگهداری وی هیچ خبری در دست نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر