بازتاب بین المللی رسانه های آذربایجان از ستمگری نسبت به دراویش بی گناه
بازتاب بین المللی(رسانه های آذربایجان)از ستمگری نسبت به دراویش بی گناه در محله پاسداران تهران«خشم و غیظ» سایتهای پروپاگاندایست سپاه پاسداراناز جمله مشرق را برانگیخته است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر