همه درویشان فرزندان معنوی مولا هستند


اختلاف و تفرقه در صفوف صوفیان نعمت اللهی گنابادی ترفند دشمنان و معاندان فقر و عرفان است.

همه درویشان فرزندان معنوی مولا هستند.


قطره دریاست اگر با دریاست
متحد جانهای شیران خداست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر