مسیح علی نژاد: ظلم روا شده به دراویش گنابادی در چهار دهه

به پدر شهید درویش وحید بنانی پیشنهاد دادند که وحید را بسیجی جا بزنند، ولی پدر وحید گفت این ذلت را نمی پذیرم!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر