ضرب و شتم گسترده و خونین دراویش مظلوم گنابادی

ضرب و شتم گسترده و خونین دراویش مظلوم گنابادی توسط جنایتکارانی که با فرافکنی می خواهند بر چسب داعشی بزنند!

خدار را شکر!  نزدیک بود دراویش را با «آرپی جی» بزنند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر