سلطان الشکر ناصرمکارم شیرازی به دراویش اتهام میزند بدون آن که استناد به سند و برهان کند!

مکارم شیرازی که در دروغگویی و نفرت پراکنی درمیان هموطنان از رقبای اصلی آخوندکی موسوم به نوری همدانی است جنایت لباس شخصیهای آتش به اختیار درخیابان پاسداران را با ناجوانمردی مثال زدنی به حساب دراویش گذاشت و ادعا کرد:

حادثه ناگوارى که اخیراً در تهران اتفاق افتاد و منجر به شهادت چند نفر از مأموران انتظامى و بسیجى و موجب تخریب و سوزانده شدن اموال مردم شد، مورد تأسف شدید شد، ما به روح همه آن شهیدان درود مى‌فرستیم که در راه حفظ امنیت هموطنان خود، جان خود را به‌وسیله عده‌اى از درویش‌هاى گمراه از دست دادند.

این یک خیانت آشکار به اسلام و قانون و قضا و عدالت است! این شخص کذاب باید بیان کند که براساس چه قرینه و بینه ای جنایت یک مشت لباس شخصی اتش به اختیاررا - که ترفندشان به خاک و خون کشاندن شهروندان بیگناه در جریان خیزش اعتراضی هشتادوهشت نسبت به تقلب درانتخابات ، در زیر چرخهای اتومبیلهای نیروی انتظامی بود به - دراویش مظلوم و سرکوب شده و ستمدیده نسبت میدهد؟!

این دروغگوی بدتر از داعشی میگوید:مسئله مهم اینجاست که بارها گفته‌ایم عرفان‌هاى کاذب سر از مسائل خطرناک دینى، اجتماعى و اخلاقى در مى‌آورند که یک نمونه‌اش همین حادثه دردناک تهران بود، این جنایت تاکنون در کشور ما سابقه نداشت که شخص تبهکارى سوار ماشین شود و مردم بی‌گناه و مدافع امنیت را زیر بگیرد و به قتل برساند، این عارفان کاذب این بدعت را به نام خود ثبت کردند.

باید به او یادآوری کرد که برای بیماری آلزایمر خودش به فکر تیمارستان رفتن و بستری شدن باشد. اظهارات صریح و روشن تیسمار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از خاطره های مردم محو نشده که به روشنی کشتار مردم با ایجاد تصادفهای عمدی توسط پرسنل نیروی انتظامی و اتوموبیل نیروی انتظامی را در برابر دوربین صدا و سیما به نام نظام"مقدس" - که امثال مکارم دروغگوی مکار، مرجع تقلید آن هستند به ثبت رساند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر