مصاحبه شبکه جهانی کلمه با دکتر سید مصطفی آزمایش

مصاحبه شبکه جهانی کلمه با دکتر سید مصطفی آزمایش در مورد حمله ستمگرانه جنایتکاران خودسر به دراویش مظلوم و بی گناه گنابادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر