به هیچکس رحم نکردنددر جریان سرکوب بی رحمانه دروایش گنابادی به هیچکس رحم نکردند.این خانم جوان که یک رهگذر عادی بود، توسط ماموران لباس شخصی کتک خورد و وسط خیابان رهایش کردند و مردم بە کمک او شتافتند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر