مصاحبه دکتر سید مصطفی آزمایش با بی بی سی در ارتباط با بیانیه دوم دکتر نورعلی تابندهمصاحبه دکتر سید مصطفی آزمایش با بی بی سی در ارتباط با بیانیه دوم دکتر نورعلی تابنده: از خشونت ورزی به هر شکلی باید جلوگیری شود، دراویش قربانی خشونت هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر